Fes-te’n soci/sòcia

Per associar-te al Centre, omple el full d’inscripció que pots descarregar-te al final d’aquest espai,  indicant la modalitat de cobertura assistencial  que ha triat i fes-nos-la arribar al Centre Excursionista d’Abrera.

Pots passar-te pel local social del Centre en horari d’atenció i/o trucar al 630 69 47 87.

 Per efectuar els pagaments, cal efectuar-lo mitjançant ingrés al número de compte de MicroBank de La Caixa que dona atenció a totes les oficines de La Caixa

 ES26 2100 0387 7702 0045 9690

indicant en nom de qui efectua el pagament i la modalitat de cobertura escollida 

 

Enviant el full d’inscripció estàs acceptant la condicions i polítiques de privacitat.

La cessió d’aquestes dades representa l’autorització a l’Entitat . per a que les  tracti, d’acord amb el que disposen la Llei 15/1999 de 13 de desembre i la Llei 34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat,per a poder dur a termes les funcions que té encomandes segons el seu Estatut, així com per que les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les que hi estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions,  amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal d’informació sobre persones; podent exercir el dret a accés, rectificació, cancel·lació,  i, en el seu cas oposició mitjançant  comunicació escrita a la entitat a info@ceabrera.org

 D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, dono el meu consentiment exprés perquè el Centre Excursionista pugui captar les meves imatges/ les imatges del meu filla/a a , durant el desenvolupament d’activitats organitzades per aquesta entitat o en les que col·labori, i les pugui reproduir i difondre per mitjà de qualsevol tipus de suport o canal de comunicació, i específicament en el lloc web de l’entitat, en l’àmbit de les seves competències i actuacions.

 

pdf

   Full d’inscripció en format PDF.

 

 

Ckica sobre la imatge per a descarregar la informacióFull d’inscripció en format PDF per a menors de 18 anys.

 

 

Comments are closed.