18 de setembre de 2022 – El poble abandonat...

2 d’octubre de 2022 – 23a. Caminada de la...

2 octubre, 2022 Comentaris tancats a Diumenge 2 d’octubre de 2022 – Assemblea General Ordinària ACTIVITATS

Diumenge 2 d’octubre de 2022 – Assemblea General Ordinària

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària del Centre Excursionista d’Abrera

En compliment de l’acord de la Junta Directiva del Centre Excursionista d’Abrera del 7 de setembre de 2022 i reglamentat segons el capítol tercer dels estatuts de l’entitat, es convoca a totes els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la seu social de l’entitat situada al carrer Major, 22 d’Abrera, el diumenge 2 d’octubre de 2022 a les 16.30 hores en primera convocatòria i a les 17 hores en segona.

Es podrà fer el seguiment per videoconferència mitjançant Google Meet i amb la regulacions legals que contemplin les assemblees no presencials. L’enllaç per a connectar-se serà facilitat a partir del dimecres 28 de setembre.

 Ordre del dia 

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president del CEA.
 2. Relació dels socis presents amb dret a vot.
 3. Designació de tres socis presents per aprovar l’acta de l’Assemblea.
 4. Ratificació, si s’escau, de nous socis i notificació de les baixes.
 5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives.
 7. Informe de Presidència i de les diferents seccions de l’entitat.
 8. Exposició i aprovació provisional del projecte d’actuació i del pressupost per a l’any 2023.
 9. Aprovació de la quotes socials per l’any 2023.
 10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva.
 11. Resolució de les propostes dels socis i sòcies.
 12. Torn obert de paraules.

Comments are closed.