17 d’octubre de 2021 – Martorell, els...

22 d’octubre de 2021- Curs d’escalada Nivell...

17 octubre, 2021 Comentaris tancats a Diumenge 17 d’octubre de 2021 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ACTIVITATS

Diumenge 17 d’octubre de 2021 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 

En compliment de l’acord de la Junta Directiva del Centre Excursionista d’Abrera del dia 1 de setembre de 2021 i reglamentat segons el capítol tercer dels estatuts de l’entitat, es convoca a totes els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la seu social de l’entitat situada al carrer Major, 22 d’Abrera, el diumenge 17 d’octubre de 2020 a les 16.30 hores en primera convocatòria i a les 17 hores en segona.

Si en aquesta data existís alguna limitació de persones en reunions presencials determinades per les autoritats, l’assistència a la l’Assemblea es podrà realitzar per videoconferència amb la regulació legal que en la data de celebració s’apliqui. La videoconferència serà mitjançant Google Meet i serà facilitat l’enllaç prèviament a l’assemblea, 

 

Ordre del dia 

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president del CEA .
 2. Relació dels socis presents amb dret a vot.
 3. Designació de tres socis presents per aprovar l’acta de l’Assemblea.
 4. Ratificació, si s’escau, de nous socis i notificació de les baixes.
 5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives. 
 7. Informe de Presidència i de les diferents seccions de l’entitat.
 8. Exposició i aprovació provisional del projecte d’actuació i del pressupost per a l’any 2022.
 9. Aprovació de la quotes socials per l’any 2022.
 10. Modificació d’estatuts
 11. Resolució de les propostes de la Junta Directiva.
 12. Resolució de les propostes dels socis i sòcies.
 13. Torn obert de paraules.

José Luís Montero Sánchez

President

 

Abrera  a 1 de setembre de 2021

 

Ckica sobre la imatge per a descarregar la informació

 

Clica sobre la imatge de PDF per a descarregar la convocatòria oficial

Comments are closed.