18 d’octubre de 2020 – Castell de Castellolí/Coves de...

UNA VOLTA PER L’ABRERA D’ABANS

18 octubre, 2020 Comentaris tancats a Diumenge 18 d’octubre de 2020 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ACTIVITATS

Diumenge 18 d’octubre de 2020 – ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària 

En compliment de l’acord de la Junta Directiva del Centre Excursionista d’Abrera del 30 de setembre de 2020 i reglamentat segons el capítol tercer dels estatuts de l’entitat, es convoca a totes els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la seu social de l’entitat situada al carrer Major, 22 d’Abrera, el diumenge 18 d’octubre de 2020 a les 16.30 hores en primera convocatòria i a les 17 hores en segona.

Si en aquesta data existís alguna limitació de persones en reunions, l’assistència a la l’Assemblea es podrà realitzar per videoconferència amb la regulació legal que en la data de celebració s’apliqui. La videoconferència serà mitjançant Google Meet i serà facilitat l’enllaç el dimecres 15 d’octubre, així com les limitacions d’assistents presencials que determinin les autoritats.

A data d’avui quedarà regulada segons el Decret Llei 31/2020, de 8 de setembre pel qual es modifica el Decret legislatiu  1/2000, de 31 de juliol i s’estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives durant la Covid-19 i que indica que en cap cas en aquesta assemblea es podran modificar estatuts i reglaments, elecció de membres de la Junta Directiva, aprovar un vot de censura, acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat o dissoldre l’entitat.

 

Ordre del dia 

 1. Obertura de l’Assemblea a càrrec del president del CEA .
 2. Relació dels socis presents amb dret a vot.
 3. Designació de tres socis presents per aprovar l’acta de l’Assemblea.
 4. Ratificació, si s’escau, de nous socis i notificació de les baixes.
 5. Ratificació, si s’escau, de càrrecs de la Junta Directiva.
 6. Ratificació, si s’escau, dels reglaments i normatives.( no tractar pel Decret legislatiu 31/2020)
 7. Informe de Presidència i de les diferents seccions de l’entitat.
 8. Exposició i aprovació provisional del projecte d’actuació i del pressupost per a l’any 2021.
 9. Aprovació de la quotes socials per l’any 2021.
 10. Resolució de les propostes de la Junta Directiva.
 11. Resolució de les propostes dels socis i sòcies.
 12. Torn obert de paraules.

José Luís Montero Sánchez

President

 

Abrera  a 30 de setembre de 2020

Comments are closed.